Cuypers & Cuypers, Geassocieerde notarissen te Heist-op-den-Berg

 

Cuypers & Cuypers

Geassocieerde notarissen te Heist-op-den-Berg

6

Wat is het ondernemingsnummer?

Een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer, zal aan iedere onderneming toegekend worden, vanaf de inschrijving ervan (natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, werkgevers, vrije beroepen, ...). Aan dit identificatienummer is basisinformatie verbonden in verband met iedere ingeschreven onderneming. De KBO zal dus over het nummer van alle ondernemingen beschikken en over de overeenkomstige basisgegevens (naam, adres, benaming, enz.).

Dankzij dit uniek nummer, zullen de ondernemingen niet meerdere keren dezelfde formaliteiten moeten verrichten bij de verschillende administraties. In het verleden werd hen een verschillend nummer toegekend bij één of meerdere overheidsdiensten, nu worden zij daarentegen door één enkel nummer geïdentificeerd. Voor de ondernemingen betekent dit dat het handelsregisternummer verdwijnt en dat enkel het ondernemingsnummer vemeld zal moeten worden op de documenten van de ondernemingen , eenmanszaken en de handelaars. Voor de bestaande ondernemingen zal het BTW-nummer behouden worden en herbruikt worden als ondernemingsnummer. Aan de andere ondernemingen zal er een nieuw nummer toegekend worden.